Oefenen in Levenskunst

Deze cursus bestaat uit:

 • ontdekken waar je van droomt/naar uitkijkt/graag wilt
 • wat maakt dat mensen floreren?
 • do’s en don’ts in relaties
 • wat heb je nodig om te kunnen veranderen?

Het aangeboden materiaal en werkvormen vinden hun oorsprong in:

 • co-active coaching
 • organisational and relational system coaching
 • het gedachtengoed van Ignatius en andere kerkvaders
 • charismatische cerkgemeenschap Nederland (CWN)
 • positieve psychologie.

De cursus is geschikt:

 • voor zowel een seculiere als een christelijke omgeving
 • als brugfunctie tussen verschillende werelden, de cursus verbindt mensen.

De cursus is meerdere keren gegeven en bijzonder enthousiast ontvangen.