Blogs en Artikelen

Geobuzz

Wat kunnen digitale koppen van watjes leren? Projectmanagement bezien vanuit een nieuwe invalshoek.

BGT versnelling

Open data of open rekening

Hybride oplossingen

De koppeling zorgt niet voor de versnelling

Innovatie door kruisbestuiving

Innovatie in de BGT keten

Knieval voor blauwe kneuzen