Interim management

De afdeling (65 fte) moet op setember 2017 binnen 4 maanden de landelijke voorziening voor een basisregistratie opleveren, inclusief help- en servicedesk. Het verantwoordelijke ministerie wordt nerveus over de voortgang en dwingt de afdeling tot een nieuwe Agile werkwijze, nadat eerder opgeleverde resultaten door haar zijn afgekeurd.

In deze situatie start ik als interim manager en het lukt om samen met de afdeling tijdig alle resultaten op te leveren. Conflicten, intern en extern, zijn opgelost. De afdeling wint de TNO Impact prijs en op 15-1-2019 de Infratech Innovatieprijs, uitgereikt door minister van Nieuwenhuizen.

In korte tijd zoveel resultaat opleveren is inspirerend en motiverend, voor alle betrokkenen. Wat was de sleutel van het succes, wat werkte wel?

Het antwoord is een samenspel van factoren. In ieder geval zat het succes in de (tijdelijk verborgen) kwaliteiten van de afdeling. Agile werken in combinatie met vakkennis, gespreksintelligentie en ervaring bij het opleveren van een landelijke voorziening zijn andere sleutels tot dit succes. Het was teamwerk in een hoge versnelling.

Een uitgebreid antwoord is in 2019 terug te vinden in de blogs van InformatieWerf BV, in het kader van haar derde lustrum.