Innovatief projectmanagement

Projectmanagement vindt plaats in de driehoek Tijd, Geld en Resultaat. Aanvullende indicatoren zijn het ervaren van betekenis, structuur en vakmanschap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovatie ontstaat vaak door kruisbestuiving van vakgebieden. Inzet van instrumenten uit de positieve psychologie bieden aanvullende indicatoren voor het borgen van gewenste resultaten. Niet alleen uw financieel en menselijk kapitaal krijgen aandacht: het gaat ook en met name om het sociaal en psychologisch kapitaal in uw organisatie.

InformatieWerf combineert jarenlange projectmanagement ervaring met instrumenten die inzicht geven in het teamfunctioneren, kwaliteit van samenwerking en werkgeluk. Die combinatie leidt tot succesvolle projecten.

InformatieWerf verbindt in deze innovatieve aanpak het heden met de toekomst.