Ubuntu

Ubuntu: geen linux cursus, maar een cursus samenleven op basis van Ubuntu principes:

 • je wordt mens in relatie met anderen
 • alles stroomt
 • delen is gezond

Hoe waar dat is, ontdek je als je samen met anderen in drie avonden deze cursus volgt.

Wat doen we in die drie avonden?

 • ontdekken waar je van droomt/naar uitkijkt/graag wilt
 • wat maakt dat mensen floreren?
 • do’s en don’ts in relaties
 • wat heb je nodig om te kunnen veranderen?

Het aangeboden materiaal en werkvormen vinden hun oorsprong in:

 • ubuntu (van Mogobe Ramose)
 • co-active coaching
 • organisational and relational system coaching
 • het gedachtegoed van St. Patrick, Ignatius en andere kerkvaders
 • charismatische werkgemeenschap Nederland (CWN)
 • positieve psychologie (How’s of happiness, van Sonja Lyobomirsky)

De cursus verbindt mensen over de grenzen van cultuur en overtuiging.

De cursus is op veel plaatsen en groepen gegeven, waaronder start-ups, kerken, leefgemeenschappen, (buitenlandse) studenten, vluchtelingen. De cursus is bijzonder enthousiast ontvangen, zie dit verslag.

Aanmelden voor de cursus of voor de ‘train de trainer cursus’ kan via info@informatiewerf.nl.

Bewerken