Intervisie

InformatieWerf BV biedt intervisie in meerdere vormen:

  • Thema-georienteerd

Bijv.: gedurende een jaar is in elke teambijeenkomst tien minuten gesproken over toegepaste beïnvloedingsstijlen. Deelnemers geven vier jaar (!) na deze training aan dat ze dit de beste training vinden die ze ooit gehad hebben.

  • Individu-georiënteerd

Bijv.:

      • In drietallen krijgen deelnemers een half uur om hun vragen te verwoorden waarna ze van de twee luisteraars feed-back krijgen. Deelnemers geven aan dat deze vorm (ondanks de korte duur) bijzonder efficient is.
      • Deelnemers brengen allen een onderwerp is. De intervisiegroep kiest daar een onderwerp uit. Op basis van de ‘incedent methode’ ziet de bijeenkomst er als volgt uit: uitleg van het onderwerp, deelnemers bevragen de inbrenger, deelnemers bespreken het onderwerp (de inbrenger mag dan alleen luisteren), deelnemers geven advies, de inbrenger kiest zelf wat hem/haar aanspreekt.
  • Team georiënteerd

Bijv.:

Het team kiest een thema (bijv. op basis van het resultaat van het team diagnostics assessment). Van belang is dat het hele team het thema kiest. Deze intervisie leidt tot zowel meer productiviteit als positiviteit.