Organisatie-advies

 2008

De afdeling Onderzoek en Projecten is eind 2008 een groeiend organisatieonderdeel. Het is een optie om de werkzaamheden van 1 van de teams, team Veldwerk, door de markt te laten uitvoeren.
InformatieWerf heeft in samenwerking met YACHT een advies opgesteld over het wel of niet door de markt laten uitvoeren van de werkzaamheden.