Uitgevoerde teamontwikkelingsprojecten

Overheidsorganisaties 2010/2011

Teamontwikkeling m.b.v. Persolog Disc en instrumenten vanuit ORSC: organisational and relational system coaching (http://www.crrglobal.com). Het biedt inzicht welk gedrag bijdraagt aan de ontwikkeling van het team. En wat je vooral niet moet doen.

Bedrijfsleven 2009

Organisatieontwikkeling m.b.v. Persolog Disc. Alle medewerkers hebben hun gedragsprofiel met elkaar besproken. Daarnaast is een profiel opgesteld voor ‘Projectleider’. Juist door gezamenlijk een profiel op te stellen ontstaat een goede en wederzijdse verwachting.