Verandermanager

De opdracht betreft het in beweging krijgen van een afdeling waarvan de helft van de medewerkers meer dan 25 jaar met elkaar samenwerkt. Beweging is wenselijk en nodig om de visie voor 2020 te realiseren.

Een half jaar na mijn start is het team door een extern bureau beoordeeld als ‘het meest positieve en enthousiaste team dat graag wil veranderen’.

Dit verbaast mij. Hoe kan dat? Wat doe ik anders dan mijn voorgangers? Vooral als je nagaat hoeveel uitstekende initiatieven er al geweest zijn. Of is het voldoende dat ik iemand van buiten ben (vreemde ogen dwingen)?

Eerlijk gezegd weet ik het antwoord niet. Mijn voorgangers waren en zijn goed. Vanwege alle goede initiatieven ben ik voorzichtig begonnen door aan te sluiten op de bestaande, technische cultuur. De eerste kennismaking met de groep weet ik nog goed: voor beide partijen een spannend moment. Het helpt als het vakgebied (Geo Informatie) interessant is: interesse in het vakgebied schept een band.

Na de kennismaking heb ik met het kernteam nagedacht over een goede volgorde. Dat is geworden: versterken verander vermogen, blijven luisteren, vertrouwen en mandaat geven, situationeel sturen, intervisie en opleiding, optimaliseren, kleine stappen, kleine groepen. Ik heb expliciet naar klachten en zorgen geluisterd.

Bij het luisteren moet je klankbord zijn voor de ideeën die medewerkers aandragen. Het vereist niet te veel en niet te weinig inhoudelijke kennis.

Mogelijk zijn de ‘luisterstand’ en de aangehouden volgorde de belangrijkste redenen voor de verandering. Intrinsieke motivatie van elke techneut is: het mogen en kunnen oplossen van problemen. Als je daar op aan kunt sluiten en de goede volgorde aanhoudt is veel mogelijk. Voor inhoudelijk sterke manager is de ‘luisterstand’ lastig. Medewerkers vinden inhoudelijke coaching prettig, als manager word je al snel in de rol van mentor geduwd.

Bij luisteren alleen kan het niet blijven: er komt een moment dat je met elkaar een aangepaste structuur en processen inricht. Dat is relatief eenvoudig als je aan dezelfde kant van de tafel zit. En je krijgt er energie van.

Meer hierover in de blogs die InformatieWerf BV in 2019 publiceert in het kader van haar derde lustrum.