Workshop agile werken en werkplezier

Deze workshop geef ik samen met een ervaren Agility trainer een workshop over Agile werken en werkplezier. Onze samenwerking is als volgt: als interim afdelingshoofd (52 fte) ben ik verantwoordelijk voor het opleveren (onder hoge tijdsdruk) van een landelijke voorziening, in samenwerking met ministeries en standaardisatie instituten. Het project staat ‘op scherp’ en ziet er (gelukkig) goed uit.

De introductie van Agile werken leidt tot meer efficiency, werkplezier, maar ook onduidelijke rollen: de tijdsdruk is zo hoog dat we gekozen hebben voor een hybride organisatie. Daar waar ‘command&control’ raakt aan agile werken ontstaat frictie. Hoe we daar mee omgaan, waarom we doorgaan met agile werken, hoe we met elkaar omgaan: dat zijn de onderwerpen die in deze interactieve sessie aan bod komen.

Een leuke introductie op Agile werken en zelfsturing is te vinden in het boek ‘De Bijenherder’. In dit boek gebruikt de schrijver de metafoor van schaapsherder en imker om uit te leggen wat zelfsturing en agile werken betekent. In de workshop zit  ‘Eric of het klein insectenboek’ tussen de schaapherder en de imker in.

Opgeven is mogelijk via info@informatiewerf.nl .

Deze workshop wordt ook onderdeel van het festival Werkgeluk. Naast deze workshop zijn er 8 andere workshops te volgen. In Oxford gecertificeerde trainers van het iOpener Institute delen ervaringen met implementaties van werkplezier en daarbij horende vaardigheden voor medewerkers en managers. Het festival vindt plaats op 24 april 2018.